Monitoring systemów sygnalizacji włamania i napadów

Ochrona

Monitoring sygnałów alarmowych prowadzony jest przez Centrum Monitorowania. Dane są przesyłane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. 
Monitoring obiektów obejmuje:

  • podłączenie elektronicznego systemu zabezpieczającego przed włamaniem lub napadem do Centrum Monitorowania.
  • sprawowanie całodobowego nadzoru obiektów monitorowanych za pomocą łącz radiowych i telefonicznych.
  • natychmiastową interwencję Grupy Interwencyjnej w przypadku naruszenia systemu alarmowego w obiekcie (włamanie, napad, sabotaż, pożar, zalanie).