Ochrona fizyczna osób i mienia

Ochrona

Realizujemy usługi ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej - stałej lub doraźnej, których odbiorcami są zarówno przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, firmy realizujące inwestycje budowlane jak i instytucje użyteczności publicznej oraz osoby fizyczne. Działamy w oparciu o przepisy Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r., na podstawie wydanej przez MSWiA koncesji Nr L - 0308/00 z dnia 21 marca 2000r. Do wykonywania zadań wymagających szczególnych uprawnień dysponujemy pracownikami kwalifikowanymi ochrony fizycznej. Na terenie miasta Poznania posiadamy własne Grupy Interwencyjne, które przez całą dobę podejmują działania w przypadku odebrania sygnału przez Uzbrojone Stanowisko Interwencyjne.