Kontakt

Parkingi


 Oddział Usług Parkingowych i Różnych

telefon: +48 607 661 067
 e-mail: parkingi@usi.com.pl


 Kontakt we wszystkich sprawach związanych z projektem "Bezpieczny Parking"


telefon: +48 516 289 515
 e-mail: bp@usi.com.pl