Aktualności

Dodatkowy opis

Wygrany przetarg2019-03-21

USI Spółdzielnia Wielobranżowa wygrała przetarg na usługę stałego utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych i pomocniczych Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu.

Powrót do listy