Aktualności

Dodatkowy opis

Wygrany przetarg UOKiK Delegatura w Poznaniu2020-03-30

USI Spółdzielnia Wielobranżowa wygrała przetarg na świadczenie usług stałego utrzymania czystości pomieszczeń biurowych i pomocniczych w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatury w Poznaniu.

Powrót do listy