Aktualności

Dodatkowy opis

Regionalna Izba Obrachunkowa2019-12-19

Od stycznia 2020 roku USI Spółdzielnia Wielobranżowa rozpoczyna realizację usługi sprzątania dla Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Powrót do listy