Archiwizacja

Archiwizacja

W ramach naszych usług archiwizujemy dokumenty, które odpowiednio segregujemy, klasyfikujemy, ewidencjonujemy oraz systematyzujemy w sposób umożliwiający ich szybkie odszukanie. Celem naszych działań jest poprawa funkcjonowania archiwum, właściwe zabezpieczenie dokumentacji lub przeprowadzenie czynności zmierzających do brakowania bądź likwidacji zasobów archiwów. Wszystkie prace wykonujemy z najwyższą starannością, troską o poufność danych oraz spełnienie zapisów ustawowych i poszanowania środowiska naturalnego.